Veřejné zakázky Vězeňské služby České republiky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Vězeňská služba České republiky
IČO: 00212423
ID profilu zadavatele ve VVZ: 230536
Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/vezenska-sluzba-ceske-republiky

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Odolov - Vysokozdvižný vozík
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.06.2018 12.07.2018 07:00
GŘ OL - Objekt spojaři - oprava WC, oprava části objektu
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.06.2018 09.07.2018 10:00
Heřmanice - oprava klubu příslušníků
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.06.2018 17.07.2018 09:00
Opravy nemovitého majetku VV Teplice
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.06.2018 23.07.2018 14:00
VV Praha – Ruzyně – Oprava fasády západní strany věznice, budova A,B,C
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.06.2018 11.07.2018 14:00
Valdice – modernizace tepelného hospodářství EED“ – technický dozor stavebníka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.06.2018 11.07.2018 10:00
Oprava osvětlení bezpečnostního pásu Věznice Bělušice
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.06.2018 29.06.2018 14:00
„Bělušice –Strážní věž“
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.06.2018 02.07.2018 14:00
Odolov - RTG zubní
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.06.2018 26.06.2018 11:00
GŘ OL - rekonstrukce kotelny ES Skuteč EED
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.06.2018 27.06.2018 10:00
Pardubice - oprava osvětlení obj. č. 17, 18 a 19 / EED
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.06.2018 25.06.2018 09:30
Zotavovna VS ČR Pracov - telefonní ústředna a zabezpečení objektu kamerovým systémem
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.06.2018 27.06.2018 11:00
Heřmanice - Oprava oken v objektech věznice 2018
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.06.2018 19.06.2018 09:00
Kynšperk - šatní skříně pro příslušníky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.05.2018 15.06.2018 09:00
GŘ OL - dodávky poutacích prostředků (VZMR)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.05.2018 13.06.2018 10:00
všechny zakázky