Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Valdice – modernizace tepelného hospodářství EED“ – technický dozor stavebníka
Odesílatel Jiří Ondruš
Organizace odesílatele Vězeňská služba České republiky [IČO: 00212423]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.06.2018 13:17:04
Předmět Výzva

výzva k podání nabídky


Přílohy
- výzva - modernizace tepelného hospodářství EED - TDS.pdf (1.69 MB)