Veřejná zakázka: Hradec Králové - vycházkové komůrky vazební věznice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 6231
Systémové číslo VZ: P18V00000040
Evidenční číslo zadavatele: VS-91732/ČJ-2017-802050-VERZAK
Datum zahájení: 11.01.2018
Nabídku podat do: 29.01.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hradec Králové - vycházkové komůrky vazební věznice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V rámci zlepšování podmínek výkonu vazby plánuje vazební věznice úpravy vycházkových komůrek. Z původního stavu 10 komůrek dojde k vybourání části vnitřních zdí a celkový počet komůrek bude redukován na 5. Omítky se odstraní v celém rozsahu (spáry cihel se proškrábou a zkontrolují), stejně tak jako ocelová konstrukce zastřešení. Dveřní otvory ve vnitřní kruhové zdi budou včetně výplní zachovány. Bourací práce budou prováděny za odborného dohledu. Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi.
Shrnutí změn u vycházkových komůrek:
Z původního stavu 10 komůrek bude redukován na 5 komůrek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Vězeňská služba České republiky
 • IČO: 00212423
 • Poštovní adresa:
  Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, Praha 4, PSČ 140 67
 • Název odboru: Vazební věznice Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 230536

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
a) Nabídku lze doručit osobně v pracovních dnech od 8.00 – 14.30 hod. nebo prostřednictvím pošty na adresu zadavatele Vazební věznice Hradec Králové, Hradební 860, 500 01, Hradec Králové. Nabídka musí být doručena v obou případech v uzavřené obálce označených nápisem „NEOTVÍRAT - Hradec Králové - vycházkové komůrky vazební věznice“. Nabídka musí být zadavateli doručena nejpozději do 29. 1. 2018 do 9:00 hod.

b) nebo účastníci své nabídky mohou podat prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK (https://ezak.vscr.cz/). Nabídka musí být vložena nejpozději do 29. 1. 2018 do 9:00 hod

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků