Veřejná zakázka: Rýnovice - studie-rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6698
Systémové číslo VZ: P18V00000507
Datum zahájení: 14.05.2018
Nabídku podat do: 03.06.2018 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rýnovice - studie-rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování studie jako podklad k následnému zpracování investičního záměru na celkovou rekonstrukci areálových rozvodů splaškové a dešťové kanalizace, vody (TUV, pitné, užitkové), topné vody (vyhřívacího média) a areálových komunikací (jízdních, pěších, cest). Studie bude řešit vytýčení a zakreslení stávajících tras potrubí (voda, kanalizace, TUV), případně zjištěný souběh nebo křížení tras ostatních IS v areálu věznice (el. silového vedení, informačního a komunikačního vedení). Studie bude obsahovat i provedení nezbytného počtu sond pro zjištění místních geologických poměrů a výškové uspořádání stávajících tras IS.
Studie bude zároveň řešit nevyhovující, místy až havarijní stav komunikací.
Výsledkem studie bude základní návrh řešení, jako podklad pro následné zpracování PD, předpokládané stanovení nákladů této PD a budoucí realizace akce s uvedením použitých zdrojů pro výpočet cen.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Vězeňská služba České republiky
 • IČO: 00212423
 • Poštovní adresa:
  Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, Praha 4, PSČ 140 67
 • Název odboru: Věznice Rýnovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 230536

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
VS ČR Věznice Rýnovice
Belgická 3765/11
poštovní přihrádka 14
466 21 Jablonec nad Nisou

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky